Varför?

Tycker man verkligen att det är snyggare med detta…

20160803_100936 (3)

…än detta? Eller varför kapar man blommorna som, om än de är lite vissna en del, pryder vägkanten mer än detta avkapade gräs som bara ser skräpigt ut när det ligger kvar å torkar. Eller är det för att gnagare inte ska ha nånstans att gömma sej så de kan ta sej fram till husen? Jag vet inte. Gnagarna tar sej nog fram ändå.
Gillar man kalhyggen å gräsmattor så mycket mer i det här landet att man föredrar det före blommande fält?

20160803_101016 (2)

…usch, så fult å trist…  sad (2) 

2 thoughts on “Varför?

  1. Det är för att det ska förmultna och ge ny näring till nästa års växter. En del växter dör om man inte klipper ner för moder-roten då det gamla vissnande tar all näring.
    Det kapas ner då och då under sommaren efter vägar av samma anledning..för det ger ny fart åt nya att växa upp. 🙂

    1. jaha, jag tänkte att det var för att man skulle se småviltet snabbare som man klippte längs vägrenen å där vi går kör man ju inte…

Leave a Reply