Tränat

 
trappmaskin 5 minuter (uppvärming)
 
Mage
crunches
• 5 x 20 fötterna i golvet
• 5 x 20 bena rakt upp
• 5 x 20 bena böjda ihop, till vänster
• 5 x 20 bena böjda ihop, till höger
 
Ben
• benspark 3 x 15  10-12 kg
• vader 3 x 15 + 5
• utfall 3 x 15 x 2  (vardera ben)
 
…hmm…400 crunches…inte kånstitt jag börjar få sexpack…
jag har ju sagt 300…jag reknar ju som jag har festånd te…
 
*fniss*
 
***
 

One thought on “Tränat

Leave a Reply