Behovsbepröva barnbidrag?

 
Jorå, jag tycker att de låter som en god idé, men då tycker jag att dom
rikas bidrag ska gå till dom som har de sämst ställt så att inte staten får
behålla dom pengarna. Ge mer till dom fattiga. Å mest till ensamstående.
 
…just my syn på saken…
 
*klok som en tok*
 
***
 

Leave a Reply