Dialog

På Kungsgatan i bilen på väg till jobbet…

Xet: Va blött de e …va håller dom på me?
Jag:  Dom håller ju på å sopar upp gruset…de e bilen där framme som blöter ner å sen suger dom lixom upp gruset.
Xet:  De gö han väl inte…de e ju traktorn där framme…
Jag:  Men traktorn sopar ju bort gruset från trottoaren ner på vägen, men bilen därframme blöter å suger upp de.
Xet:  De gör han väl inte…han står ju bara där.
Jag:  Ja NUU ja, men han KOMMER att suga upp de sen. Vaffan…så om nån kommer in på ditt jobb å frågar vem de e som lagar plåtskador på bilen å nån pekar på dej…ska kunden då säga -Nää de gör han ju inte, han sitter ju bara där??!?
Xet: Nu eru sådär obehaglig mot mej igen…

Sarkastisk

 

Leave a Reply