Eftersom jag har så lite att göra…

 
                                 …å X:et e på väg så tänkte
                      jag göra nåt som jag velat göra länge, me
                    n som inte blitt gjort. De e nämligen att skriva i
                  min silhuett. Eller min å min…nåns. De kanske inte
                  ens blir likt min silhuett, men bara de syns att de e en
                 person så e jag nöjd. Jag ska få dit min hästsvans å mina
                 glasögon så att man på så sätt kan förstå att de e jag. De va väl
                  enda sättet som jag kom på att känneteckna mej. Men  redan bör
                jar de synas att de e nåt annat än bara en text. De va inte lätt de här
             kan jag säga så jag uteslöt glasögonen. Som ni ser.*fniss*    Vilka på-
           hitt va? Att sitta å skriva i silhuett. Få se om de e nån som h    akar på m
         in trend. De e nog inte så troligt att nån ids göra de.  Kanske    syrran, de s
          kulle inte förvåna mej, för hon e lika tokig. De ser inte  dire     kt ut att bli s
                  nyggt. Kanske skulle de bli snyggare om man gjorde      den större. M
                  en nu har jag ingen lust att börja om. Man får  väl         testa göra en
                  ny sen när man gjort en å vet va man måste tänk         a på.  De had
                  e jag ju ingen aning om nu när jag började.  Ja          g ba satt igång
                  utan en aning om va jag gav mej in i för besvä           rligt. Well, we
                      ll de e ju sån jag e. Jag ba kastar mej i sa             ker som jag in
                                           te  e säker på att  jag vill s             lutföra. Men de
                                           kan man  ju  lära sej nåt a              v iaf. Försöker
                                           man inte  lär man  sej hell              er inte nåt. Ass
                                          å… hur sere  här ut egentlig            en? Jag slutar n
                                         u.  Måste kolla.  Detta ska iaf           vara jag. Eller nån.
                                  
                                                                                              
 
 

Leave a Reply